Kwaliteit

Kwaliteit (beschrijving ATG)

Een kwaliteitskader werd ontwikkeld dat zich toespitst op de certificatie van zowel de materialen als de uitvoering. De uitvoering moet bvb. gebeuren conform de Technische Specificaties STS 71-1 in het geval van spouwmuurisolatie. De Technische Voorlichtingsnota 246 (TV246) van het WTCB geeft op zijn beurt aanbevelingen weer voor de na-isolatie van spouwmuren met een luchtspouw van meer dan 50 mm.

Een uitgebreide beschrijving met toelichting kan u nalezen in dit artikel.

 

De overheid stelde het document STS71-1 op waarin de voorschriften staan voor het na-isoleren van spouwmuren. De voorschriften zijn enkel van toepassing voor spouwen met voldoende breedte (minimum50 mm) en met technieken waarvan de deugdelijkheid kan worden aangetoond. De STS beschrijven de eisen die aan de producten kunnen worden gesteld, evenals aan de uitvoerders en de uitvoeringswijzen.

Download de STS hier:

 

In de Technische Voorlichtingsnota TV246, gepubliceerd door het WTCB,staan een aantal richtlijnen voor de na-isolatie van spouwmuren door het vullen van de luchtspouw.
De TV heeft enkel betrekking op spouwmuren met een luchtspouw van minstens 50 mm die opgebouwd zijn uit een binnenspouwblad uit dragend metselwerk of gewapend beton en uit een buitenspouwblad uit metselwerk.
Download hier de TV/ (gelieve uw aanmeldgegevens voor de WTCB website klaar te houden).

 

Documenten ontwikkeld door de vereniging

Gedragscode (807kb)
Reglement van inwendige orde (455kb)