Spouwmuren

Toepassingen

 

Productgroepen

Er zijn drie grote productfamilies te onderscheiden voor de na-isolatie van spouwmuren:

PUR schuim: bij het injecteren van PUR schuim wordt t.h.v. de spuitkop een reactie ontwikkeld tussen de twee componenten die worden ingespoten. Er ontstaat een schuim dat zich verspreidt in de volledige spouwruimte waardoor er een isolatielaag ontstaat. Er bestaan twee soorten PUR schuim. Een schuim met een open cel structuur en een gesloten cel structuur. Een gesloten cel structuur geeft een unieke lambdawaarde.

Minerale wol: Bij na-isolatie met  minerale wol, worden de wolvlokken onder druk ingeblazen in de spouwmuur. Dit dient te gebeuren van onder naar boven toe.

Geëxpandeerde polystyreenkorrels: deze korrels worden samen met een bindmiddel in de spouw geblazen en vormen een stabiele massa.

 

Studies en rapportages

TETRA onderzoeksproject ‘Na-isolatie van spouwmuren “ o.l.v. Prof. dr. ir. arch. Arnold Janssens

TETRA onderzoeksproject ‘ samenvattend eindverslag”

Publicatie in Test-Aankoop

 

Veilig werken op hoogte

De werken dienen op een veilige manier te worden uitgevoerd. Hiervoor heeft het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in de Bouw (NAVB-Constructiv) twee algemene brochures uitgegeven:

NAVB Dossier 119: ladders en stellingen
NAVB Dossier 125: uitvoeren van werken op hoogte