Voorstelling van de vereniging

Beschrijving sector en geschiedenis

De Confederatie Bouw Isolatiebedrijven (CBI) heeft als doel de belangen te behartigen van de bedrijven die na-isolatiewerkzaamheden uitvoeren. De vereniging werd opgericht in 2010 naar aanleiding van diverse wijzigingen die aangekondigd werden rond de subsidiereglementeringen, zowel federaal als regionaal. De vereniging stuurt een afvaardiging naar de diverse werkgroepen die o.a. betrokken zijn bij de opstelling van een nieuwe Spécification Technique- Technische Specificatie (STS) evenals bij de Technische Voorlichtingsnota 246  (TV246) van het Wetenschappelijk Technische Centrum van de Bouw (WTCB).

Visie, strategie en doel

De CBI vertegenwoordigen en verdedigt de belangen van na-isolatiebedrijven in diverse organisaties en werkgroepen. Hiervoor zijn er nauwe contacten met de certificerende instellingen, de overheid, WTCB, enzovoort. De CBI is ook betrokken partij in de onderhandelingen met de Belgische Unie voor Technische goedkeuringen in de Bouw (BUtgb).

De CBI organiseert regelmatig informatiesessies die de laatste stand van de techniek weergeven. De CBI-leden worden hiervoor uitgenodigd en kunnen op die sessies kennis maken met collega’s en hun ervaringen delen. Via deze website hoopt CBI zijn doelstellingen kenbaar te maken aan de professionelen binnen de sector maar ook bij het grote publiek. Tevens zullen vakbladen de CBI-leden informeren over specifieke nieuwe ontwikkelingen en eventuele onderzoeksresultaten publiceren.